kerio-bandwidth

پهنای باند خود را با کریو کانکت مدیریت کنید

خرید کریو و خرید VPN برای پیکربندی مدیریت پهنای باند در Kerio Control

Kerio Control شامل مدیریت پهنای باند است و یکی از امکاناتی است که با خرید کریو بدست خواهید آورد و ترافیک شبکه را برای اطمینان از قابل اعتماد بودن سرویس های ضروری و جلوگیری از تراکم تنظیم می کند. برا خرید VPN و خرید کریو parsvpn.online را به شما معرفی می کنیم .

مدیریت پهنای باند چطور کار می کند

ویژگی های مدیریت پهنای باند توسط خرید کریو VPN دو نوع اساسی از عملکرد را ارائه می دهد:

سرعت ارتباطات اینترنت

برای مدیریت درست پهنای باند، شما نیاز به تعیین سرعت ارتباط برای هر رابط اینترنت دارید.

برای اطمینان حاصل کردن ازینکه مدیریت موثر پهنای باند موثرترین حالت ممکن باشد، یک برآورد سرعت ارتباط بهتر: تقریبا 80% سرعت واقعی است.

مثال: برای خط ADSL با سرعت اظهار شده 8192/512 Kbit/s، سرعت دانلود را  6250  Kbit/s و سرعت آپلود را 400 Kbit/s تنظیم می کند.

پیکربندی مدیریت پهنای باند

فرض کنیم شما می خواهید یکی از کارمندان خود را تا 50% از ارتباط برای دانلود در طول ساعت کاری او محدود کنید :

 • در رابط مدیریت به Bandwidth Management and QoS بروید.
 • برای ایجاد یک قانون جدید، بر روی Add کلیک کنید.
 • یک نام برای قانون بنویسید (مثلا نام کارمند).
 • بر روی Traffic دابل کلیک کنید.
 • در قسمت Traffic، بر روی Users Groups کلیک کنید، کاربران و گروه ها را انتخاب کنید و بر روی Save کلیک کنید.
 • روی Download دابل کلیک کنید، Do not exceed را بررسی کنید و محدودیت نشان داده شده در زیر را تنظیم کنید:

kerio-bandwidth

 • Upload را به همان شکل رها کنید (بدون محدودیت).
 • Interface را به همان شکل رها کنید (همه )
 • بر روی Valid Time دابل کلیک کنید، و یه طیف زمانی انتخاب کنید.
 • Chart را انتخاب کنید.

جدول زمانی برای ترافیک بر طبق قانون می تواند تخت  Status → Traffic Charts  (برای 24 ساعت گذشته) مشاهده شود. این چارت نشان می دهد که چه مقدار از ترافیک خاص ارتباط را لود می کند و این به شما کمک می کند تا قوانین مدیریت پهنای باند را بهینه سازی کنید. ترافیک محلی محسابه نشده است.

 • بر روی Apply کلیک کنید تا قانون جدید را ذخیره کند.
 • bandwidth-management

انواع ترافیک در مدیریت پهنای باند با خرید کریو استفاده می شود

شما می توانید پهنای باند را برای انواع مختلفی از ترافیک محدود یا ذخیره سازی کنید. شما می توانید آنها را در ستون Traffic  انتخاب کنید:

 • بخش Applications and Web Categories نیاز به گواهی های Kerio Control Web Filter دارد.
 • بخش Traffic Type شامل انواع ترافیک از پیش تعریف شده مانند web, email, multimedia است.
 • بخش Large Data Transfers شامل دو پارامتر است: حجم داده منتقل شده و فاصله زمانی طولانی ترین زمان بیکاری است.
 • Exceeded Quota با سهم تنظیمات کاربر مرتبط شده است.
 • QoS DSCP Value می تواند با استفاده از قوانین ترافیک تنظیم شود، اما می تواند توسط دیگر روترها در سوی دیگر تنظیم شود، کلاینت و/یا سرور.

kerio-band1

مدیریت پهنای باند و تونل های VPN

هنگامیکه شما از مدیریت پهنای باند و تونل های VPN به صورت همزمان استفاده می کند، Use rules for VPN tunnels before encrypting را انتخاب کنید. در غیر اینصورت تونل VPN ارتباطات را رمزگذاری می کند و قوانین مدیریت پهنای باند به کار نمی روند.

خرید کریو و خرید VPN در parsvpn.online